අප අමතන්න

මා සන්තකයට ගන්නා Keguang සුදුසු සහ Valve කම්පැනි ලිමිටඩ්

චීනය කාර්යාලය

එකතු කරන්න: B3 ගොඩනැගිල්ල Wanda ප්ලාසා, Nansha දිස්ත්රික්, ෙගොංසාවු, චීනය

දුරකථන: +862039011314

ජංගම / නම් WhatsApp: + 8618928842580 / + 8613632188602

ඊ-තැපැල: gzkeguang@126.com

ඩී ubai කාර්යාලය

එකතු කරන්න: Naif එමිරේට්ස් තැපැල් කාර්යාලය ගොඩනැගිල්ල, අල් Nakheel පාර, Deira ඩුබායි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ

දුරකථන: +971 (0) 42369394

ජංගම / නම් WhatsApp: +971 (0) 509288916

ඊ-තැපැල: zhangxiaotuan@126.comනම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!