ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഗ്വംഗ്സ്യൂ കെഗുഅന്ഗ് ഫിറ്റിംഗ് & വാൽവ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

ചൈന ഓഫീസ്

ചേർക്കുക: B3 ബിൽഡിംഗ് മൂല്യമുണ്ടെന്നാണ് പ്ലാസ, നാൻഷ ജില്ല, ഗ്വംഗ്സ്യൂ, ചൈന

ഫോൺ: +862039011314

മൊബൈൽ / ആപ്പ്: + 8618928842580 / + 8613632188602

ഇ-മെയിൽ: gzkeguang@126.comആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!